logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr INW-P-Z/0029/2017 prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp. z o.o.” dla zadania: „Gospodarowanie komunalnymi osadami ściekowymi oraz zawartością piaskownika - pochodzącymi z oczyszczalni ścieków dla miasta Leszna położonej w Henrykowie, woj. wielkopolskie i odpadami ze studzienek kanalizacyjnych” wybrano ofertę złożoną przez:

„EKOL” Patrycja Skowronek

ul. Kamienna 2

25-041 Kielce

 

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz posiada najniższą cenę.

a p j .