logo MPWiK

Infrastruktura spółki

Stacje Uzdatniania Wody

Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki

Najmłodsza stacja uzdatniania wody w Lesznie

Ujęcie Przybyszewo – Strzyżewice zaopatruje SUW Strzyżewice w wodę surową ze studni głębinowych zlokalizowanych w kompleksie leśnym (w odległości 4 km od SUW). Studnie ujmują wodę z dwóch systemów wodonośnych: czwartorzędowego - 4 studnie (głębokość 25-35 m ppt) i trzeciorzędowego - 4 studnie (głębokość 120-130 m ppt) oraz 1 studnię z systemu wodonośnego głębszego czwartorzędu (głębokość 80 m ppt).

Stacja Uzdatniania Wody w Strzyżewicach została oddana do eksploatacji w 1995 roku. Pozwolenie wodno-prawne określa maksymalny pobór wód podziemnych z ujęcia Przybyszewo – Strzyżewice na 510 m3/h (12 240 m3/d średnio dobowo).

Produkcja wody

Woda surowa z poszczególnych studni transportowana jest na SUW, gdzie w pierwszej kolejności trafia na halę napowietrzania.Na hali znajdują się kaskady napowietrzające mające na celu napowietrzenie wody i wstępne wytrącenie związków żelaza (wodorotlenek żelaza III) oraz odgazowanie wody ze śladowych ilości siarkowodoru. Następnie woda trafia na halę filtrów (filtry ciśnieniowe pospieszne), gdzie następuje filtracja wody zatrzymująca na złożu filtracyjnym (złoże piaskowe) wytrącone zanieczyszczenia wody. Po filtracji woda trafia na dwa zbiorniki wody czystej o pojemności 1000 m3 każdy, skąd poprzez układ pomp wtłaczana jest do sieci wodociągowej. Średnia godzinowa produkcja wody na SUW Strzyżewice wynosi ok. 143 m3/h (wg danych z 2016 r.).

 

 

MODERNIZACJA RUROCIĄGU PRZYBYSZEWO - STRZYŻEWICE - film

a p j