logo MPWiK

Strefa klienta

Taryfa - opłaty za wodę i ścieki

Taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków

Na podstawie uchwały nr XX/155/2016 Rady Gminy Lipno z dnia 17 marca 2016 r. zatwierdzono przedłużenie czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno. Okres obowiązywania taryfy od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie, informuje, że 30 marca 2017 r. Rada Gminy Lipno podjęła uchwałę nr XXXIX/245/2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno, tj. na okres od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.

 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Na podstawie uchwały nr XXII/167/2016 Rady Gminy Lipno z dnia 19 maja 2016 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie, informuje, że od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. obowiązywać będzie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, obowiązująca na terenie gminy Lipno.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie, informuje, że 11 maja 2017 r. Rada Gminy Lipno podjęła uchwałę nr XLI/257/2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Lipno, tj. na okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.

a p j